Đơn vị thực hiện :
- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
- Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Bình 
- UBND Tỉnh Thái Bình
- Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Hanh Cát 

Địa điểm mô hình : Phân sinh học Bồ Đề 688 đã sử dụng trên cây lúa và rau màu tại tỉnh Thái Bình trong vụ Đông 2012

 1. I.    Đặt vấn đề

Phân sinh học Bồ Đề 688 đã được sử dụng tại tỉnh Thái Bình trong vụ Đông 2012, đặc biệt là sử dụng để khắc phục hậu quả sau cơn bão số 8 ngày 28/10/2012, đã mang lại hiệu quả cao cho người sản xuất. Vụ xuân 2013, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Hanh CátLà Tổng phân phối độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu Bồ Đề 688 tại 3 tỉnh Hải Dương, Thái Bình & Hưng Yên tiếp tục tổ chức các hội nghị giới thiệu phân sinh học Bồ Đề 688 về các tính năng tác dụng và quy trình sử dụng cho nông dân các địa phương trong tỉnh. Đồng thời Công ty cung ứng và hỗ trợ phân sinh học Bồ Đề 688 cho nông dân và xây dựng các mô hình trình diễn, nhằm nâng cao độ phì nhiêu cho đất, tiết kiệm chi phí, hạn chế sâu bệnh hại, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.   

 1. II.     Kết quả sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688
 2. 1.       Số địa phương, diện tích và các loại cây trồng đã sử dụng phân bón Bồ Đề 688. 

STT

Địa phương

Số xã sử dụng

Diện tích

(ha)

Cây trồng

1

Thành phố Thái Bình

2

0,5

Bí xanh, hoa, rau

2

Huyện Hưng Hà

22

133,0

Dưa chuột, ngô, bí xanh, hoa, ớt, lúa

3

Huyện Thái Thuỵ

21

30,0

Lúa, khoai tây, hành, bí xanh

4

Huyện Quỳnh Phụ

38

0,7

Ớt, lúa, ngô

5

Huyện Kiến Xương

2

2,5

Lúa, dưa chuột, su lơ

6

Huyện Tiền Hải

2

0,2

Bí xanh

 

Tổng cộng

87

166,9

 

 

2.  Tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng vụ Xuân 2013

2.1. Cây lúa

Gồm các giống: BC15, Bắc Thơm số 7, RVT, Q5… Tất cả các diện tích   không bị nghẹt rễ, đẻ nhánh sớm và tập trung, cây sinh trưởng khoẻ, đẻ nhánh tập trung (8-11 nhánh/khóm), có bộ lá đứng, cứng màu vàng sáng ,thân và rễ dài hơn so với bón phân truyền thống 3-5 cm. Đến thời điểm 04/04/2013 không có diện tích nào bị nhiễm sâu bệnh (đặc biệt với các giống nhiễm bệnh đạo ôn như: BC15, Q5…).

2.2. Cây dưa chuột & bí xanh:

Cây sinh trưởng khoẻ, không xuất hiện bệnh lở cổ rễ và héo xanh, lá dầy, gọn, cứng có màu xanh vàng. Thân cây mập, lóng ngắn; đất tơi xốp, bộ rễ phát triển khoẻ.

2.3. Cây ngô:

Thân mập, bộ rễ phát triển, lá cứng vàng, lóng ngắn, bộ lá dày, cứng và ít bị nhiễm sâu bệnh (Chưa phải phun thuốc sâu bệnh).

2.4. Khoai tây:

Cây khoai tây sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện vụ xuân, lá dầy, cứng không bị nhiễm sâu bệnh. Bộ rễ phát triển tốt do đất được bón Bồ Đề 688 rất tơi xốp, củ phát triển đều. Năng suất tăng 17% so với bón phân truyền thống. 

 

3.  Hiệu quả kinh tế

Đơn vị tính: sào Bắc bộ (360 m2)

Cây trồng

Bón phân sinh học Bồ Đề 688

Bón phân truyền thống

Lúa

 1. Bồ đề 688: 1 lít x  135.000 đ/l = 135.000 đ
 2. Super lân:  7 kg x    3.500 đ/kg = 24.500 đ
 3. Đạm urea: 3 kg x   10.000 đ/kg = 30.000 đ
 4. Kali:          2 kg x   14.000 đ/kg = 28.000 đ

Tổng chi:                                    217.500 đ 

Giảm chi phí:                               41.500 đ

 1. Super lân: 20 kg x 3.500 đ/kg = 70.000 đ
  1. Đạm urea: 9 kg x 10.000 đ/kg = 90.000 đ
  2. Kali:          6 kg x 14.000 đ/kg = 84.000 đ
  3. Thuốc BVTV:    1 lần              = 15.000 đ

Tổng chi:                                 259.000 đ

 

 

 

Cây trồng

Bón phân sinh học Bồ Đề 688

Bón phân truyền thống

Bí xanh

 1. Bồ đề 688: 1,5lít x 135.000đ = 202.500đ
 2. Super lân: 10 kg x 3.500 đ/kg = 35.000 đ
 3. Đạm urea: 4 kg x 10.000 đ/kg = 40.000 đ
 4. Kali:          3 kg x 14.000 đ/kg = 52.000 đ
 5. Thuốc BVTV: 2 lần                = 20.000 đ

Tổng chi:                                 349.500 đ 

Giảm chi phí:                            70.000 đ

 1. Super lân: 25kg x 3.500 đ/kg =   87.500 đ
 2. Đạm urea:12 kg x 10.000đ/kg= 120.000đ
 3. Kali:         8 kg x 14.000 đ/kg = 112.000đ
 4. Thuốc BVTV: 5 lần                = 100.000đ

 

Tổng chi:                                 419.500 đ

 

Ngô

 1. Bồ đề 688: 1,5lít x 135.000đ/l = 202.500 đ
 2. Super lân:    10 kg x 3.500 đ/kg = 35.000 đ
 3. Đạm urea:   4 kg x 10.000 đ/kg = 40.000 đ
 4. Kali:            3 kg x 14.000 đ/kg = 42.000 đ

Tổng chi:                                    319.500 đ 

Giảm chi phí:                               42.500 đ

 1. Super lân: 30kg x 3.500 đ/kg = 105.000 đ
 2. Đạm urea:10kg x 10.000đ/kg= 100.000 đ
 3. Kali:          8kg x 14.000 đ/kg= 112.000 đ
 4. Thuốc BVTV:     3 lần           =   45.000 đ

Tổng chi:                                 362.000 đ                      

 

Khoai tây

 1. Bồ đề 688: 1,25 lít x 135.000đ =168.000 đ
 2. Super lân:     5 kg x 3.500 đ/kg =  17.500 đ
 3. Đạm urea:  3 kg x 10.000 đ/kg  = 30.000 đ
 4. Kali:           2 kg x 14.000 đ/kg  = 28.000 đ

Tổng chi:                                       243.500 đ 

Giảm chi phí:                                  68.000 đ

Năngsuất:                                           700 kg

Loại 1: 530 kg  x 11.000 đ = 5.830.000đ

Loại 2: 150 kg  x    6.000 đ =   900.000đ

Loại 3: 20 kg  x      1.000 đ =     20.000đ

Cộngthu:                               6.750.000đ

Tăngthu:                               1.350.000đ

 1. Super lân: 25 kg x 3.500 đ/kg = 87.500 đ
 2. Đạm urea: 8 kg x 10.000 đ/kg = 80.000 đ
 3. Kali:          6 kg x 14.000 đ/kg = 84.000 đ
 4. Thuốc BVTV: 3 lần                 = 60.000 đ

Tổng chi:                                    311.500 đ

 

Năngsuất:  600 kg

Loại 1     :400 kg x 11.000 đ = 4.400.000đ

Loại 2:        160 kg x 6.000 đ =    960.000đ

Loại 3:          40 kg x 1.000 đ  =     40.000đ

Cộngthu:                                  5.400.000đ

 

Dưa chuột

 1. Bồ đề 688: 1,5lít x 135.000đ = 202.500 đ
 2. Super lân: 10 kg x 3.500 đ/kg = 35.000 đ
 3. Đạm urea: 7 kg x 10.000 đ/kg = 70.000 đ
 4. Kali:          5 kg x 14.000 đ/kg = 70.000 đ
 5. Thuốc BVTV:   2 lần               = 20.000 đ

Tổng chi:                                 397.500 đ 

Giảm chi phí:                          137.500 đ

 1. Super lân:  30 kg x 3.500 đ/kg= 105.000đ
 2. Đạm urea:15 kg x 10.000đ/kg= 150.000đ
 3. Kali:       10  kg x 14.000 đ/kg= 140.000đ    
 4. Thuốc BVTV:    7 lần             = 140.000đ

 

Tổng chi:                                  535.000 đ

 

 


 1. III.       Kết luận và đề nghị.
  1. 1.     Kết luận

- Trong điều kiện vụ xuân 2013, các cây trồng được sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 đã giúp giảm chi phí so với sử dụng phân bón truyền thống từ 10-25%.

- Làm tăng độ phì của đất, tơi xốp; bộ rễ phát triển mạnh, rễ nhiều và dài hơn so với bón phân truyền thống từ 5-10 cm tuỳ theo loại cây trồng. Thân cây mập, cứng, lóng ngắn. Lá cứng và dầy, màu vàng sáng.

- Cây trồng ít bị nhiễm sâu bệnh hại, hầu hết diện tích sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 đều chưa phải sử dụng thuốc  BVTV.

- Dự kiến năng suất tăng 10-30%, riêng cây khoai tây năng suất tăng 17%. Tỷ lệ củ loại 1 cao, tăng thu nhập 25%.

 

 1. Đề nghị

Các ban nghành của tỉnh Thái Bình, các huyện và các xã phối hợp chặt chẽ với Nhà phân phối tiến hành tuyên truyền, vận động để nông dân hiểu hơn về tính ưu việt của phân sinh học Bồ Đề 688. Trên cơ sở đó nhanh chóng đưa phân sinh học Bồ Đề 688 vào sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp nhằm giảm chi phí cho nông dân, hạn chế sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Góp phần xây dựng một nền Nông nghiệp xanh – sạch – bền vững và thân thiện.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA MÔ HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN BỒ ĐỀ 688