Ngày 30.6.2013,công ty CP Nông nghiệp Công Nghệ Cao vinh dự nhận giải thưởng “Vì môi trường xanh Quốc gia 2013” do hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trưởng Việt Nam tổ chức vì những thành tích đã đạt được trong công tác bảo vệ mội trường hướng đến sự phát triển bền vững của cả cộng đồng.

Phân bón sinh học Bồ Đề 688

- các mô hình sau thu hoạch trung bình giảm từ 30%-50% chi phí đầu vào

- nâng cao năng suất cây trồng từ 10%-300% tuỳ loại cây trồng

- hạn chế sử dụng phân bón vô cơ khoảng 50%-70% so với truyền thống

- giúo cải tạo độ pH cho đất,cải tạo đất nhiễm phèn,ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ

- hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thưc vật 

- nhằm bảo vệ môi trường,bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng 

Phân bón sinh học Bồ Đề 688 đã góp phần vào công cuộc chung tay xây dựng hành tinh xanh .
 

video clip BỒ ĐỀ 688 VINH DỰ NHẬN GIẢI "VÌ MÔI TRƯỜNG XANH QUỐC GIA 2013"