BẢN CHIẾT KHẤU CHO ĐẠI LÝ
(Áp dụng cho những đại lý được cấp giấy chứng nhận đến ngày 30/06/2012)

 

STT

Doanh số tiêu thụ trung bình một năm
(đơn vị tính: lít)

Chiết khấu

Đơn giá

Thành tiền

(VNĐ)

T.lệ

SL

1

12,000

30%

3,600

135,000

486,000,000

2

16,500

32%

5,280

135,000

712,800,000

3

24,000

36%

8,640

135,000

1,166,400,000

4

30,000

40%

12,000

135,000

1,620,000,000

5

36,000

45%

16,200

135,000

2,187,000,000

Ghi chú:

- Thời gian áp dụng đến 30/06/2012.

- Bản chiết khấu này không áp dụng cho tổng đại lý phân phối độc quyền sản phẩm phân bón sinh học BỒĐỀ688.

- Bản chiết khấu này chỉ áp dụng cho đại lý tham gia phát triển thị trường trong giai đoạn đầu.

- Bản chiết khấu này chỉ áp dụng cho hợp đồng thanh toán 50% sau khi có đơn đặt hàng và thanh toán hết 50% còn lại ngay sau khi nhận hàng.

- Đại lý chịu trách nhiệm thanh toán tiền vận chuyển hàng hoá.