BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English


ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
- Công ty CP Thương mại Hanh Cát

Địa điểm mô hình:  cây dưa lê,dưa gang tại HTX Đông Giai,tỉnh Hải Dương
thời điểm : tháng 6/2013

ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO-CÔNG TY BẠCH ĐẰNG -BỘ CÔNG AN
- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HANH CÁT

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BÓN PHÂN SINH HỌC BỒ ĐỀ 688 CHO CÂY LÚA
ĐỂ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN

Việc nghiên cứu, chế tạo thành công phân bón sinh học nông nghiệp công nghiệp cao BỒĐỀ688 được coi là một bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.