ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO-CÔNG TY BẠCH ĐẰNG -BỘ CÔNG AN 
- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HANH CÁT

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BÓN PHÂN SINH HỌC BỒ ĐỀ 688 CHO CÂY LÚA

( 28 lít/ha ) tương đương 1 lít/sào

Dùng phân sinh học Bồ Đề 688 kết hợp 30% lượng phân ( NPK ) theo cách bón truyền thống.

Bón lót: Số lượng 14,0 lít Bồ Đề 688/ha, tương đương 500ml/sào pha với 12 - 18 lít nước sạch. Bón đều vào ruộng trước khi cấy hoặc gieo thẳng từ 5-7 ngày.

Chú ý :

  • Chỉ phun vào cây khi trời râm mát.
  •  Làm sạch cỏ dại trước khi phun phân, đắp bờ giữ nước, khi phun giữ nước trong ruộng 1,5 đến 2cm.
  • Sử dụng bình sạch để phun. Khi sử dụng phân phải được lắc đều, khi pha với nước khuấy ngược chiều kim đồng hồ.

Bón thúc lần 1 : Khi lúa bén rễ, hồi xanh, hoặc 2-3 lá thật (đối với gieo thẳng). Số lượng 250ml/sào, pha với 16 - 18 lít nước (1 bình) phun vào vào lá và mặt ruộng.

Bón thúc lần 2 : Khi lúa đứng cái (phân hóa đòng). Số lượng 250ml/sào pha với 16 - 18 lít nước (1 bình), phun vào lá và mặt ruộng.

    (Khi lúa kết thúc trỗ bông từ 5 đến 7 ngày. Có thể bón thêm phân Bồ Đề, lượng dùng  100ml pha với 16 - 18 lít nước (1 bình) để phun. (Nếu lúa tốt không cần bón)

Phòng trừ sâu bệnh :

-      Dùng Bồ Đề 688 pha theo tỉ lệ 1 : 250 đến 1 : 300 phun lên lá 2 -3 lần/vụ, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày. 

-             Nếu sâu bệnh xuất hiện nhiều cần dùng thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ.