BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English


ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
Công ty CP Thương mại Hanh Cát ,tỉnh Hải Dương
- UBND Xã Kim Tân,Huyện Kim Thành  ,tỉnh Hải Dương
- UBND Xã Hợp Tiến,huyện Nam Sách  ,tỉnh Hải Dương
- UBND Xã Đoàn Kết,huyện Thanh Miện  ,tỉnh Hải Dương
- UBND Xã Đông Gia,Huyện Kim Thành ,tỉnh Hải Dương

Địa điểm mô hình : phân sinh học Bồ Đề 688 trên cây lúa tại các HTX : HTX Kim Tân , HTX Đoàn Kết ,HTX Hợp Tiến ,HTX Đông Giai ,tỉnh Hải Dương 

Thời điểm : 6/2013








ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
- Công ty CP Thương mại Hanh Cát

Địa điểm mô hình:  cây dưa lê,dưa gang tại HTX Đông Giai,tỉnh Hải Dương
thời điểm : tháng 6/2013





ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An

- UBND Tỉnh Quảng Trị
- Sở NN&PTNT Tỉnh Quảng Trị
- Công Ty CP TM Tuấn Thành

Địa điểm mô hình : các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh, Đông Hà, Cam Lộ ,tỉnh Quảng Trị
Thời điểm : 9/2012 







ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
- Công ty Đầu tư Thương Mại Tuấn Thành
- Công ty TNHH MTV Cao Su Hà Tĩnh
- Tập đoàn CN Cao su Việt Nam

 Địa điểm mô hình : 
1.      Nông trường Phúc Do huyện Cẩm Thuỷ , Thanh Hoá
2.      Đội sản xuất cao su xã Mường Bon,Sơn La
3.      Nông trường cao su CT TNHH MTV cao su Hà Tĩnh
4.      Nông trường cao su CT TNHH cao su Hương Khê ( Hà Tĩnh)
5.      Nông trường cao su CT TNHH MTV cao su Quảng Trị
Thời điểm : 7/2012 - 8/2012 












ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An

- UBND Tỉnh Quảng Trị
- Sở NN&PTNT Tỉnh Quảng Trị
- Công Ty CP TM Tuấn Thành

Địa điểm mô hình : các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh, Đông Hà, Cam Lộ ,tỉnh Quảng Trị
Thời điểm : 9/2012 







ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
- Công Ty CP TM DV Mê Kông
- Sở NN&PTNT Thành Phố Cần Thơ
- Phòng NN&PTNT Thới Lai,Cờ Đỏ
-  UBND xã Đông Thắng, Đông Bình

Địa điểm mô hình : phân Sinh Học Bồ Đề 688 ( nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ) trên cây lúa tại huyện Cờ Đỏ và Thới Lai, Tỉnh Cần Thơ  
Thời điểm : Hè Thu từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2013.








ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
Sở NN&PTNT Hà Nội
- UBND huyện Đông Anh
- Phòng kinh tế huyện Đông Anh 
- UBND xã Bắc Hồng
- Các HTX DVNN
- Công ty Đất Việt

Địa điểm mô hình : HTX DV Quan Âm.
Thời điểm : 6/2012 











ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
- Hiệp Hội Hồ Tiêu Chư Sê

 Địa điểm mô hìnhCác xã : Bờ Ngoong , Ia Tiêm , AlBá .Iapal , Ia Glai ,IaKor ,huyện Chư Sê,Tỉnh Gia Lai.




ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
Viện Nghiên cứu khoa học miền núi Phía Bắc - trung tâm nghiên cứu và phát triển chè
- Công Ty CP Đất Việt 

 Địa điểm mô hình : mô hình phân bón Sinh Học Bồ Đề 688 trên giống chè Phúc Vân Tiên tại tỉnh Phú Thọ.
Thời điểm :  8/2012






ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :
- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
- Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Bình 
- UBND Tỉnh Thái Bình
- Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Hanh Cát 

Địa điểm mô hình : 
1. cây khoai tây tại xã Trọng Quan
2. cây su hào và cây bắp cải tại xã Quỳnh Hải
3. cây ngô nếp tại xã Quỳnh Hải
Thời điểm : 11/2012