ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
Sở NN&PTNT Hà Nội
- UBND huyện Đông Anh
- Phòng kinh tế huyện Đông Anh 
- UBND xã Bắc Hồng
- Các HTX DVNN
- Công ty Đất Việt

Thời điểm : 6/2012 
Hướng dẫn tập huấn cho bà con nông dân của HTX DV Quan Âm về việc sử dụng tiếp thu sản phẩm phân bón Sinh Học Bồ Đề 688 và phân bón NPK hữu cơ thế hệ mới trên các loại cây rau màu đã cho kết quả rất tốt đẹp so với việc chỉ sử dụng phân NPK của công ty Supe và Văn Điền như trước kia.