BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English


ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN

Chúng tôi xin giới thiệu với bà con nông dân quy trình sản xuất CHÈ ứng dụng công nghệ cao sử dụng phân bón BỒĐỀ688. Quy trình đã và đang thực hiện rất hiệu quả .

Chúng tôi xin giới thiệu với bà con nông dân quy trình sản xuất cao su ứng dụng công nghệ cao sử dụng phân bón BỒĐỀ688.

ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN

Cây cà phê là cây trồng mũi nhọn trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi kính gửi tới bà con nông dân quy trình sản chăm sóc cà phê ứng dụng công nghệ cao sử dụng phân bón BỒĐỀ688. Quy trình này đã và đang thực hiện rất thành công tại Tây Nguyên.

ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN

Là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới, Việt Nam có nhiều ưu thế để phát triển ngành nông nghiệp mũi nhọn này. Nhằm phát huy hiệu quả tối đa trong sản xuất lúa gạo, chúng tôi giới thiệu đến bà con nông dân quy trình trồng lúa sạch ứng dụng công nghệ cao sử dụng phân bón BỒĐỀ688.

ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN

Nhằm mang đến chất lượng và đảm bảo an toàn cho nông sản, mời bà con nông dân tham khảo quy trình sản xuất rau sạch ứng dụng công nghệ cao sử dụng phân bón BỒĐỀ688.

ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN

Nhằm mục đích mang đến hiệu quả tốt nhất cho cây trồng, chất lượng tốt nhất cho nông sản, chúng tôi giới thiệu đến bà con nông dân quy trình sản xuất trái cây sạch ứng dụng công nghệ cao sử dụng phân bón BỒĐỀ688

ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN

Chúng tôi xin giới thiệu với bà con nông dân quy trình sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao sử dụng phân bón BỒĐỀ688. Quy trình đã và đang thực hiện rất hiệu quả tại Tây Nguyên.