ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
SỬ DỤNG PHÂN BÓN BỒĐỀ688

BẢNG SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BỒĐỀ688 TRÊN CÂY ĂN TRÁI 

Loại đất

Công thức

Số lượng/ha

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền

Chênh lệch

Ghi chú

Các loại đất

100% phân hoá học

2050 kg

14,000

28,700,000

 

 

Đất tơi xốp, pH cân bằng (pH 6.5-7.4).

100% BỒĐỀ688

59 lít

135,000

7,965,000

20,735,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ.

30% phân hoá học 
& BỒĐỀ688

615 kg

59 lít

14,000
135,000

16,575,000

12,125,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ, nhiều keo đất.

Hữu cơ ủ mục

59 lit

2500 kg

        135,000

            3,000

15,465,000

13,235,000

(*)

Ghi chú: Công thức này được ap dụng tại Tiền Giang , Bến tre, Vĩnh Long…


QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĂN TRÁI SẠCH
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO DIỆN TÍCH 1ha/năm

1/ Quy trình trồng:

Trồng theo phương pháp truyền thống

2/ Chăm sóc bón phân

a/ căn cứ váo sức khoẻ của cây thông qua quan sát sự sinh trưởng-phát triển của : bộ rễ - thân cây – lá cây đề tiên lượng sức khoẻ của cây , bệnh tật của cây và năng suất cây trồng. Từ đó bón phân cân đối . và có biện pháp phòng ngừa bệnh đúng cách .

b-  Căn cứ vào các chỉ số đo được trên thiết bị máy đo : BỒĐỀ 688 For in one:

pH

   9    8    7      6    5    4    3     2    1    0

Moisture

   1           2           3          4

Light

   1    2    3      4    5    6    7     8    9    10

Fertility

Too little

I DEAL

Too much

 

-           Đọc chỉ số pH

-           Đọc chỉ số độ ẩm

-           Đọc chỉ số ánh sáng

-           Đọc chỉ số N-P-K

 

 

3/ phương pháp bón phân sinh học Bồ Đề 688

Căn cứ vào kết quả đo được từ máy đo Bồ Đề 688 For in one để bón phân :

-           Nếu độ pH đo được trong đất từ : 6.5 - 7.4

-           Hàm lượng NPK ở mức trung bình (I DEAL)

Cây ăn trái

Tưới xuống đất/1ha

Phun lên lá/1ha

Số lượng

Tỉ lệ

Thời gian

Số lượng

Tỉ lệ

Thời gian

Lần 1

8lít

1/160

thời kỳ cây trổ lộc

5 lít

1/200

Trước khi cây trổ lộc, phát triển chồi non 10-15 ngày

Lần 2

8lít

1/160

trước khi cây trổ bông 10-15 ngày

5 lít

1/200

Phun trước khi cây trổ bông 10-15 ngày

Lần 3

8lít

1/160

sau khi kết thúc trổ bông 10-15 ngày

5 lít

1/200

sau khi kết thúc trổ bông 10-15 ngày

Lần 4

8lít

1/160

sau khi thu hoạch

 

 

 

Chú ý

giữ ẩm đất trước và sau khi phun,  Tưới (phun) vào các chu kỳ cây cần nhiều dinh dưỡng

Phun ướt đều mặt lá

 Chú ý khi sử dụng

-          Phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, chánh phun khi trời mưa hoặc trời nắng.

-          Trước và sau khi phun phải giữ ẩm liên tục cho đất vì vậy cần chủ động được nguồn nước.và có thể phun sau khi mưa.

-          Đất được đo thổ nhưỡng bằng máy đo Bồ Đề “4 trong 1”

-          Không được phun dung dịch BỒĐỀ688 khi cây đang trổ bông (gây rụng bông). Không phun khi cây đang ra hoa,trổ lộc , ví sẽ gây rụng nụ .

-          Không sử dụng bình phun thuốc trừ sâu để phun BỒĐỀ688.

-          Khi pha khuấy đều theo chiều ngược kim đồng hồ để phân hòa tan đều được với nước nhanh hơn.