ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Đơn vị thực hiện :

- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
Viện Nghiên cứu khoa học miền núi Phía Bắc - trung tâm nghiên cứu và phát triển chè
- Công Ty CP Đất Việt
 

 Địa điểm mô hình : mô hình phân bón Sinh Học Bồ Đề 688 trên giống chè Phúc Vân Tiên tại tỉnh Phú Thọ
Thời điểm :  8/2012