ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN
Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
 phối hợp với công ty thương mại Hanh Cát hướng dẫn bón phân Bồ Đề 688 cho cây dưa lê - dưa gang

phương pháp : Dùng phân sinh học Bồ Đề 688 kết hợp 30% lượng phân ( NPK ) theo cách bón truyền thống.

CHO CÂY DƯA LÊ, DƯA GANG 

( 42 lít/ha ) tương đương 1,5 lít/sào

Bón lót: Số lượng 28 lít Bồ Đề 688/ha, tương đương 1lít/sào pha với 40 lít nước sạch. Bón đều vào luống trước khi trồng cây từ 5-7 ngày.

Chú ý:

  • Giữ ẩm đất trước và sau khi bón.
  • Làm sạch cỏ dại trước khi bón phân. Sử dụng bình sạch để phun.
  • Khi sử dụng phân phải được lắc đều, khi pha với nước khuấy ngược chiều kim đồng hồ. Chỉ phun vào cây khi trời râm mát

Bón thúc lần 1: Khi cây bén rễ hồi xanh hoặc có 2-3 lá thật (đối với gieo thẳng ). Số lượng 2,8 lít /ha pha tỉ lệ 1 : 200 tương đương 100ml/sào pha với 20 lít nước sạch.Phun ướt cây và đất.

Bón thúc lần 2: Sau khi bấm ngọn và ra nhánh cấp 1. Số lượng 2,8 lít/ha pha tỉ lệ 1:200 tương đương 100ml/sào pha với 20 lít nước sạch.  Phun ướt cây và đất.

Bón thúc lần 3: Khi cây bắt đầu ra hoa. Số lượng 4,2 lít/ha pha tỉ lệ 1 : 200 tương đương 150ml/sào pha với 30 lít nước sạch. Phun ướt cây và đất .

Bón thúc lần 4: Sau khi đậu quả rộ. Số lượng 4,2 lít/ha pha tỉ lệ 1 : 200 tương đương 150ml/sào pha với 30 lít nước sạch. Phun ướt cây và đất.

   (Tuỳ theo tình hình sinh trưởng phát triển của cây có thể bón thêm 1-2 lần phân Bồ Đề 688)

Phòng trừ sâu bệnh:

Dùng Bồ Đề 688 pha theo tỉ lệ 1 : 250 đến 1 : 300 phun lên lá 2 -3 lần/vụ, mỗi lần cách nhau 7 -10 ngày.

Khi sâu bệnh xuất hiện nhiều cần dùng thuốc bảo vệ thực vật để phun.