BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English

PHÂN BÓN BỒĐỀ688

PHÂN BÓN BỒĐỀ688

BỒĐỀ688

100% các loại sản phẩm phân bón BỒĐỀ đều được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt bằng thiết bị điện tử với độ chính xác ±1ppm

 • BỒĐỀ688-S

  BỒĐỀ688-S

  • 200.000 ₫ / can 01 lít
  • 980.000 ₫ / can 05 lít
  • 3.950.000 ₫ / can 20 lít

  Sản phẩm chuyên dùng cho cây cao su

 • BỒĐỀ688-P

  BỒĐỀ688-P

  • 135.000 ₫ / can 01 lít
  • 655.000 ₫ / can 05 lít
  • 2.650.000 ₫ / can 20 lít

  Sản phẩm chuyên dùng cho cây công nghiệp:

 • BỒĐỀ688-T

  BỒĐỀ688-T

  • 135.000 ₫ / can 01 lít
  • 655.000 ₫ / can 05 lít
  • 2.650.000 ₫ / can 20 lít

  Sản phẩm chuyên dùng cho cây hồ tiêu

 • BỒĐỀ688-L

  BỒĐỀ688-L

  • 135.000 ₫ / can 01 lít
  • 655.000 ₫ / can 05 lít
  • 2.650.000 ₫ / can 20 lít

  Sản phẩm chuyên dùng cho cây lúa.

 • BỒĐỀ688-TR

  BỒĐỀ688-TR

  • 135.000 ₫ / can 01 lít
  • 655.000 ₫ / can 05 lít
  • 2.650.000 ₫ / can 20 lít

  Sản phẩm chuyên dùng cho cây ăn trái

 • BỒĐỀ688-GO

  BỒĐỀ688-GO

  • 200.000 ₫ / can 01 lít
  • 980.000 ₫ / can 05 lít
  • 3.950.000 ₫ / can 20 lít

  Sản phẩm chuyên dùng cho cỏ sân golf

 • BỒĐỀ688-CH

  BỒĐỀ688-CH

  • 135.000 ₫ / can 01 lít
  • 655.000 ₫ / can 05 lít
  • 2.650.000 ₫ / can 10 lít

  Sản phẩm chuyên dùng cho cây Chè

 • BỒĐỀ688-RM

  BỒĐỀ688-RM

  • 135.000 ₫ / can 01 lít
  • 655.000 ₫ / can 05 lít
  • 2.650.000 ₫ / can 20 lít

  Sản phẩm chuyên dùng cho rau, hoa màu.

 • BỒĐỀ688-A

  BỒĐỀ688-A

  • 200.000 ₫ / can 01 lít
  • 980.000 ₫ / can 05 lít
  • 3.950.000 ₫ / can 20 lít
  Chuyên dùng xử lý nước ao nuôi, nguồn nước nhiễm bẩn, khử mùi hôi chuồng trại. Nhờ khả