BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English

BỒĐỀ688-L

  • 135.000 ₫ / can 01 lít
  • 655.000 ₫ / can 05 lít
  • 2.650.000 ₫ / can 20 lít

Sản phẩm chuyên dùng cho cây lúa.


THÀNH PHẦN


N: 6%; P2O5: 8% ; K2O: 8% - Vi lượng: Zn: 100 PPm ; Fe: 100 PPm ; Mn: 100 PPm ; Cu: 100 PPm  ; B: 20 PPm  ; pH: 5-7 ; Tỉ trọng: 1.25 - 1.35 - Dung môi chiết xuất từ dầu thực vật đã được xử lý bằng công nghệ sinh học B.A.S Hoa Kỳ chiếm tỉ lệ 75%.


BỒĐỀ688-L

Chi tiết

KỸ THUẬT LÀM ĐẤT, BÓN PHÂN

Bước 1: Đất phải được cày, bừa, Tưới ẩm đất và giữ ẩm cho đất sau khi được đánh tơi, làm sạch cỏ dại, 
Bước 2: Bón phân hữu cơ ủ mục bằng BỒĐỀ688 (thời gian ủ từ 30 – 35 ngày – Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng).

1. PHUN XUỐNG ĐẤT:

a, cách sửu dụng  phân bón BỒĐỀ688 :

- Với mô hình mẫu diện 1ha :

+ Đất có độ pH trung tính pH từ 6,5 – 7,4.  sử dụng 5lít phân bón BỒĐỀ688 – L.

+ Đất có độ pH nhỏ hơn 6,5 (đất có môi trường axít ) hoặc đất có độ pH lớn hơn 7,5 (đất có môi trường kiềm) sử dụng 8lít phân bón BỒĐỀ688 – L. 

b, Cách pha theo tỷ lệ như sau : 1lít phân bón BỐĐÈ688 pha với 160 lít nước (pha theo tỉ lệ 1/160)

c, số lần Phun :
- Phun 02 lần/vụ.

Phun lần 1: Ngay sau khi làm đất.
Phun lần 2: Trước khi gieo sạ (cấy ) 01-02 ngày

 Lưu ý giữ ẩm đất trước và sau khi phun,  thời gian dưỡng ẩm tối thiểu là 20 ngày sau khi phun để phân bón phát huy được tối đa tác dụng.

2. PHUN LÊN LÁ

a, cách pha phân bón BỒĐỀ688 :

- Với mô hình mẫu diện 1ha : sử dụng 3lít phân bón BỒĐỀ688 cho 1 lần phun

- Cách pha theo tỷ lệ như sau : 1lít phân bón BỐĐÈ688 pha với 200 lít nước  (pha theo tỉ lệ 1/250-1/300.)

b, số lần phun 04 lần/vụ :

Phun lần 1: Ngay sau khi gieo sạ (cấy ) hạt 5 – 7 ngày để cung cấp dinh dưỡng luôi cây và kháng sâu bệnh hại.

Phun lần 2: Trước khi phun cấy lúa đẻ nhánh 5-7 ngày giúp cho cây đẻ nhiều nhánh cái va kháng các loại sâu ,bệnh hại lúa.

Phun lần 3: Trước khi cây lúa trổ bông  5-7 ngày, bổ sung dinh dưỡng và can xi cho cây chỗ đều kích tước vỏ chấu phát triển tối đa. Quyết định năng xuất va chất lượng hạt gạo. 

Phun lần 4: Sau khi lúa kết thúc trổ bông 10-15 ngày, bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cay lúa luôi hạt phát triển tồi đa giúp nâng cao năng xuất va phẩm chất của hạt gạo, khang sâu bệnh hại.

 

Ghi nhãn đánh dấu

Tag phân biệt bằng khoảng trăng. Sử dụng một dấu ngoặc kép (') cho các cụm từ.

Sản phẩm cùng loại