BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English

BỒĐỀ688-A

  • 200.000 ₫ / can 01 lít
  • 980.000 ₫ / can 05 lít
  • 3.950.000 ₫ / can 20 lít

* Yêu cầu nhập thông tin

Chuyên dùng xử lý nước ao nuôi, nguồn nước nhiễm bẩn, khử mùi hôi chuồng trại. Nhờ khả năng đặc biệt của công nghệ sinh học và vô cơ break all water làm phá vỡ liên kết điện tử của phân tử trong nước, làm tăng hàm lượng Oxy trong nước, cân bằng độ pH cho nước, tiêu diệt các chủng khuẩn, vi sinh vật yếm khí, tiêu diệt các phần tử nấm gây mùi,làm trong sạch môi trường nước góp phần hỗ trợ tôm cá phát triển tốt và các vi sinh vật có lợi trong nước.

BỒĐỀ688-A

Chi tiết

BỒĐỀ688-A Chuyên dùng xử lý nước ao nuôi, nguồn nước nhiễm bẩn, khử mùi hôi chuồng trại THÀNH PHẦN 90% dung môi chiết xuất từ dầu thực vật đã được xử lý bằng công nghệ sinh học B.A.W (Break all water) Hoa Kỳ, các enzim CÔNG DỤNG Nhờ khả năng đặc biệt của công nghệ sinh học và vô cơ break all water làm phá vỡ liên kết điện tử của phân tử trong nước, làm tăng hàm lượng Oxy trong nước,cân bằng độ pH cho nước ,tiêu diệt các chủng khuẩn ,vi sinh vật yếm khí ,tiêu diệt các phần tử nấm gây mùi,làm trong sạch môi trường nước góp phần hỗ trợ tôm cá phát triển tốt và các vi sinh vật có lợi trong nước. CHÚ Ý Sau khi sử dụng sản phẩm BỒ ĐỀ 688, nếu khách hàng không hài lòng về chất lượng, được quyền trả lại nếu khách hàng cung cấp cho công ty chúng tôi lý do hợp lý.

Ghi nhãn đánh dấu

Tag phân biệt bằng khoảng trăng. Sử dụng một dấu ngoặc kép (') cho các cụm từ.