BỘ NN&PTNN - CỤC TRỒNG TRỌT - Số: 667/TT-ĐPB ngày 19/05/2011
Ngôn ngữ Default Store View English

Máy đo pH và hàm lượng N, P, K trong đất

Thiết bị điện tử giúp xác định độ pH của đất cũng như phân tích những thành phần N, P, K... có sẵn trong đất giúp nhà nông xử lý và lựa chọn loại cây trồng phù hợp nhất.

Máy đo pH và hàm lượng N, P, K trong đất

Chi tiết

Sản phẩm của Ferry Morse với ưu điểm nhỏ gọn, nhanh chóng, chính xác, sử dụng 01 pin AA dễ thay thế khi hết pin.

Ghi nhãn đánh dấu

Tag phân biệt bằng khoảng trăng. Sử dụng một dấu ngoặc kép (') cho các cụm từ.

Sản phẩm cùng loại