Đơn vị thực hiện :
- Liên Danh công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - công ty Bạch Đằng - Bộ Công An 

Công ty CP TM Hanh Cát 
ban ngành của 3 tỉnh Thái Bình,Hải Dương,Hưng Yên 
địa điểm mô hình : tỉnh Thái Bình , Hải Dương , Hưng Yên