BẢNG SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BỒĐỀ688 TRÊN CÂY CAO SU 

Loại đất

Công thức

Số lượng/ha

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền

Chênh lệch

Ghi chú

Các loại đất

100% phân hoá học

1990 kg

14,000

27,860,000

 

 

Đất tơi xốp, pH cân bằng (pH 6.5-7.4).

100% BỒĐỀ688

79 lít

200,000

15,800,000

12,060,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ.

30% phân hoá học 
& BỒĐỀ688

597 kg

79 lít

14,000
200,000

24,158,000

3,702,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ, nhiều keo đất.

Hữu cơ ủ mục

79 lit

3000 kg

200,000

3,000

24,800,000

3,060,000

(*)


 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CAO SU
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO DIỆN TÍCH 1ha/năm.

1        Quy trình trồng:

Trồng theo phương pháp truyền thống.

2        Chăm sóc bón phân:

a-  Căn cứ váo sức khoẻ của cây thông qua quan sát sự sinh trưởng- phát triển của : bộ rễ - thân cây – lá cây để tiên lượng sức khoẻ của cây , bệnh tật của cây và năng suất cây trồng. Từ đó bón phân cân đối . và có biện pháp phòng ngừa bệnh đúng cách .

b-  Căn cứ vào các chỉ số đo được trên thiết bị máy đo : BỒĐỀ 688 For in one:

pH

   9    8    7      6    5    4    3     2    1    0

Moisture

   1           2           3          4

Light

   1    2    3      4    5    6    7     8    9    10

Fertility

Too little

I DEAL

Too much

 

 

 

 

 

-           Đọc chỉ số pH

-           Đọc chỉ số độ ẩm

-           Đọc chỉ số ánh sáng

-           Đọc chỉ số N-P-K

3        Phương pháp bón phân sinh học Bồ Đề 688:

Căn cứ vào kết quả đo được từ máy đo Bồ Đề 688 For in one để bón phân :

-           Nếu độ pH đo được trong đất từ : 6.5 - 7.4

-           Hàm lượng NPK ở mức trung bình (I DEAL)

 Bón  phân sinh học Bồ Đề 688 tối đa 4 lần/năm , tập trung bón vào mùa mưa, theo bảng sau.

Loại cây

Tưới xuống đất

Phun lên lá

Số lần tưới

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

0-5 năm tuổi

10-15 lít

1/160

4 lít

1/200

3-4

5-25 năm tuổi

10-15 lít

1/160

4 lít

1/200

3-4

Chú ý

Tưới ướt đẫm theo mạch bấc thấm.

Phun ướt đều mặt lá

 

Chú ý : kết hợp với 30 % lượng phân bón truyền thống.

-       Căn cứ vào sức khoẻ của cây và dinh dưỡng trong đất để bón phân phù hợp không thừa không thiếu.

        Phương pháp bón phân sinh học Bồ Đề 688 bằng bấc thấm cát

Ưu điểm của phương pháp bón phân bằng bấc thấm cát :

  • Giảm nhân công.
  • Tiết kiệm phân bón.
  • Giúp cây hấp thu được lượng phân và nước tưới tối đa.

       Đối với cây mới được 4-5 năm tuổi và cây đang thu hoạch :

-           Đào rãnh dọc ở giữa 2 hàng cây theo kích thước như sau :

-           Chiều rộng : 40-50 cm

-           Chiều sâu : 35-40 cm

-           Sau đó pha dung dịch Bồ Đề 688 vào xe bồn,tưới ướt đẫm bấc thấm cát (nếu trời nắng thì sau khi tưới phủ 1 lớp che bằng lá khô hoặc tấm phủ bằng polyme.

Hình 1 :mạch bấc thấm trên mặt đất thực tế

(chú ý :chọn cát có kích thước hạt to,không lẫn đất hoặc phù sa để tạo khả năng thẩm thấu cao nhất)

 

 Hình 2 : mặt cắt mạch bấc thấm

-           Pha dung dịch Bồ Đề 688 theo tỉ lệ 1:160,với số lượng tính toán trước theo bảnh trên.

-           Dùng xe bồn tưới ướt dung dịch Bồ Đề 688,theo rãnh bấc thấm.

-           Chú ý : tính hoà được lượng dung dịch để tưới đều không thừa không thiếu.

5          Đối với cây bị sâu bệnh sau và đất nghèo dinh dưỡng:

-           Bệnh : vàng lá,đốm mắt cua,cứng vỏ,khô miệng cạo…

-           Đất : nghèo dinh dưỡng.

      Phương pháp xử lý như sau :

Tưới xuống đất:

  • Bảng quy trình hướng dẫn cách tưới xuống đất

Số lần

Lượng Bồ Đề 688

ĐVT

Tỉ lệ pha

Thời gian

Lần 1

46

lít

1/160

Lần 1

Lần 2

21

lít

1/160

10 ngày sau lần 1

Lần 3

10-15

lít

1/160

10 ngày sau lần 2

Chú ý

Tưới ướt đẫm theo mạch bấc thấm.

  • Hiệu quả của phân Sinh Học Bồ Đề 688 khi tưới xuống đất

-       Giải phóng kho năng lượng dư có sẵn trong đất nhờ khả năng đặc biệt của công nghệ sinh học và vô cơ Break All Soil

-       Làm thay đổi các liên kết điện tử trong cả hai hợp chất đất và nước,làm tăng oxy trong đất,vì vậy cho phép giảm 50%-70% lượng phân bón truyền thống.

-       Giúp cho rễ cây phát triển tối đa,tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của rễ cây,giúp cho cây trổng phát triển cân đối,khoẻ mạnh.

-       Cải tạo đất đai thoái hoá,bạc màu,đất nhiễm mặn,nhiễm phèn,đất ngộ độc hoá học,ngộ độc hữu cơ thành đất đai phì nhiêu,màu mỡ,tươi xốp,giàu chất dinh dưỡng.

Phun lên lá :

  • Bảng quy trình hướng dẫn phun lên lá

Số lần

Lượng Bồ Đề 688

ĐVT

Tỉ lệ pha

Thời gian

Lần 1

3-4

lít

1/200

Lần 1

Lần 2

3-4

lít

1/200

10 ngày sau lần 1

Lần 3

3-4

lít

1/200

10 ngày sau lần 2

Chú ý

Phun ướt đều mặt lá,không phun khi trời mưa

  • Hiệu quả của phân Sinh Học Bồ Đề 688 khi phun lên lá:

-       Giúp cây kháng được các loại nấm ,côn trùng có hại

-       Bổ sung dinh dưỡng cho cây qua lá,kích thích quá trình quan hợp.

-        căn cứ vào kết quả đo được từ máy đo Bồ Đề 688 For in one để xác định số lượng phân cần dùng

b        Kết thúc 3 lần bón phân ,cây phát triển khoẻ mạnh,hết bệnh thì bón theo quy trình bình thường.

          Chú ý :

-           Khi pha dung dịch BỒĐỀ688 khuấy đều theo chiều ngược kim đồng hồ để phân hòa tan đều được với nước nhanh hơn.

-           Dưỡng ẩm cho đất trước và sau khi tưới(phun) dung dịch BỒĐỀ688.

-           Tốt nhất là tưới(phun) dung dịch BỒĐỀ688 sau khi trời mưa.

 

 

* công văn xác nhận của tập đoàn cao su gửi cho Công ty

 

 

 

3/ các báo cáo kết quả trên cây cao su sau khi sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 .

-  Đề án chuyên nghiệp hoá người nông dân "Báo Cáo Kết Quả sử dụng BỒĐỀ688 trên cây Cao Su" tại huyện Cẩm Thuỷ,Thanh Hoá 

-  ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN "HIỆU QUẢ DÙNG PHÂN BÓN BỒĐỀ688 TRÊN CÂY CAO SU" TẠI SƠN LA