QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĂN TRÁI SẠCH
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO DIỆN TÍCH 1ha/năm

1/ Quy trình trồng:

Trồng theo phương pháp truyền thống

2/ Chăm sóc bón phân

a/ căn cứ váo sức khoẻ của cây thông qua quan sát sự sinh trưởng-phát triển của : bộ rễ - thân cây – lá cây đề tiên lượng sức khoẻ của cây , bệnh tật của cây và năng suất cây trồng. Từ đó bón phân cân đối . và có biện pháp phòng ngừa bệnh đúng cách .

b-  Căn cứ vào các chỉ số đo được trên thiết bị máy đo : BỒĐỀ 688 For in one:

pH

   9    8    7      6    5    4    3     2    1    0

Moisture

   1           2           3          4

Light

   1    2    3      4    5    6    7     8    9    10

Fertility

Too little

I DEAL

Too much

 

 

 

 

-           Đọc chỉ số pH

-           Đọc chỉ số độ ẩm

-           Đọc chỉ số ánh sáng

-           Đọc chỉ số N-P-K

3/ phương pháp bón phân sinh học Bồ Đề 688

Căn cứ vào kết quả đo được từ máy đo Bồ Đề 688 For in one để bón phân :

-           Nếu độ pH đo được trong đất từ : 6.5 - 7.4

-           Hàm lượng NPK ở mức trung bình (I DEAL)

Cây ăn trái

Tưới xuống đất/1ha

Phun lên lá/1ha

Số lượng

Tỉ lệ

Thời gian

Số lượng

Tỉ lệ

Thời gian

Lần 1

8lít

1/160

thời kỳ cây trổ lộc

5 lít

1/200

Trước khi cây trổ lộc, phát triển chồi non 10-15 ngày

Lần 2

8lít

1/160

trước khi cây trổ bông 10-15 ngày

5 lít

1/200

Phun trước khi cây trổ bông 10-15 ngày

Lần 3

8lít

1/160

sau khi kết thúc trổ bông 10-15 ngày

5 lít

1/200

sau khi kết thúc trổ bông 10-15 ngày

Lần 4

8lít

1/160

sau khi thu hoạch

 

 

 

Chú ý

giữ ẩm đất trước và sau khi phun,  Tưới (phun) vào các chu kỳ cây cần nhiều dinh dưỡng

Phun ướt đều mặt lá

 Chú ý khi sử dụng

-          Phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, chánh phun khi trời mưa hoặc trời nắng.

-          Trước và sau khi phun phải giữ ẩm liên tục cho đất vì vậy cần chủ động được nguồn nước.và có thể phun sau khi mưa.

-          Đất được đo thổ nhưỡng bằng máy đo Bồ Đề “4 trong 1”

-          Không được phun dung dịch BỒĐỀ688 khi cây đang trổ bông (gây rụng bông). Không phun khi cây đang ra hoa,trổ lộc , ví sẽ gây rụng nụ .

-          Không sử dụng bình phun thuốc trừ sâu để phun BỒĐỀ688.

-          Khi pha khuấy đều theo chiều ngược kim đồng hồ để phân hòa tan đều được với nước nhanh hơn. 

 

3/ các báo cáo kết quả trên cây ăn trái sau khi sử dụng phân sinh học Bồ Đề 688 .

KẾT QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BỒ ĐỂ 688  TRÊN CÂY DƯA HẤU-DƯA LÊ CỦA HXT ĐÔNG GIAI TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

Đơn vị thực hiện :
- Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Công Ty Bạch Đằng - Bộ Công An
- Công ty CP Thương mại Hanh Cát

 Địa điểm mô hình:  cây dưa lê,dưa gang tại HTX Đông Giai,tỉnh Hải Dương
thời điểm : tháng 6/2013
 

-         Cây trồng: dưa lê, dưa hấu. 

-         Diện tích: 0.5 ha. Trong đó dưa lê: 0,3 ha; dưa hấu 0,2 ha 

-         Đại diện các hộ đã sử dụng phân bón sinh học Bồ Đề 688:

  1. Ông Nguyễn Đăng Liến,           SĐT 0984092112 
  2. Ông Nguyễn Đăng Tùng,                   SĐT 01628340892 
  3. Ông Nguyễn Đăng Bậc,                    SĐT 01669524085 
  1. 1.     Kết quả sử dụng phân bón sinh học Bồ Đề 688 cho cây dưa lê:

-            Bón lót ngày: 4/3/2013 Lượng bón 500 ml/sào. Đất đã được cày ải, tơi xốp và đảm bảo độ ẩm để bón phân. Sau khi bón phân tiến hành lên luống và phủ nilon

-            Trồng ngày: 8-9-10/3/2013, giống dưa lê của Trung Quốc.

-            Bón thúc lần 1 ngày: 15/3/2013. Lượng bón 250 ml/sào. Cây dưa lê đã có 3-4 lá thật. Bón sinh học Bồ Đề 688 cây dưa lê không bị chết héo trong giai đoạn cây con. Cây dưa lê bón phân thông thường có hiện tượng rụt ngọn không ra được lá mới dẫn tới cây phát triển chậm hơn so với cây dưa bón phân Bồ Đề 688

-            Bón thúc lần 2 ngày: 22/3/2013. Lượng bón 250ml/sào. Thân lá phát triển tốt, nhánh phụ phát triển khoẻ, dây (thân) mập hơn so với cây dưa bón bằng phân bón thông thường. Dưa lê đã cấm ngọn và phát triển được 3-4 nhánh, không thấy có hiện tượng cây bị héo rũ như trên diện tích đối chứng.

-            Bón thúc lần 3 ngày: 9/4/2013. Lượng bón 250ml/sào. Cây dưa bắt đầu ra hoa rộ, thân (dây) phát triển mập, đốt ngắn, bộ lá dầy hơn và có khả năng chống chịu sâu bệnh (sương mai, phấn trắng) khoẻ hơn so với cây dưa lê sử dụng phân bón thông thường.

-            Bón thúc lần 4 ngày: 20/4/2013. Lượng bón 250ml/sào, cây dưa đã đậu quả rộ, mỗi gốc đạt trung bình từ 5-6 quả, thân lá vẫn giữ được màu xanh không bị đốm vàng, trong khi ruộng đối chứng chỉ đậu từ 3-4 quả/gốc, thân và lá bị nhiễm sương mai nên đã biến vàng dẫn đến nuôi quả kém, quả không to.

đvt: đồng/ sào bắc bộ 

Hạch toán chi phí cho cây dưa lê

 

BÓN BÌNH THƯỜNG

BÓN BỒ ĐỀ 688

Đạm urea

8 kg x 10.000= 80.000

3 kg x 10.000 =  30.000

Lân

15 kg x  4.000= 60.000

7 kg x 4.000 =  28.000

Kali

6 kg  x 15.000 = 90.000

2 kg x 15.000 =  30.000

Bồ Đề 688

0

1,5 x 135.000 =  202.500

Thuốc BVTV

6 lần x 30.000 = 180.000

2 lần x 30.000 =  60.000

Cộng chi

410.000

350.500

Thu hoạch

Loại 1

400 kg/sào = 2.800.000

 650 kg/sào x 7.000 đ = 4.550.000

Loại 2

 160 kg/sào =  800.000

 150 kg/sào x 5.000 đ =  750.000

 

Năng suất: 560 kg/sào

Năng suất: 800 kg/sào

Cộng thu

3.600.000 đ

5.300.000 đ

Hiệu quả kinh tế: Chi giảm 59.500 đ (Bồ Đề 688), tổng thu tăng 1.700.000 đ (47,2%) 

-            Đối với cây dưa lê trong điều kiện vụ xuân 2013 tại địa phương, khi sử dụng phân bón Bồ Đề 688 đã giúp bà con nông dân tăng tổng thu nhập từ 45-50% do số cây cho thu hoạch cao hơn, năng suất quả loại 1 tăng hơn so với sử dụng phân bón thông thường. Phân bón Bồ Đề 688 còn giúp cây dưa lê không bị héo xanh.

2.  Kết quả sử dụng phân bón sinh học Bồ Đề 688 cho cây dưa hấu

-                     Mô hình dưa hấu sử dụng Bồ Đề 688 được bón lót ngày 11/3/2013, lượng bón 1 lít/sào. Trồng ngày 19/3/2013, sử dụng giống Phù Đổng.

-                     Bón thúc lần 1 ngày 24/3/2013 lượng bón 100 ml. Cây dưa hấu được bón phân sinh học Bồ Đề 688 bén rễ hồi xanh và ra lá mới nhanh hơn so với cây dưa bón bằng phân thông thường.

-                     Bón thúc lần 2 ngày 10/4/2013 lượng bón 100 ml/sào dưa hấu sinh trưởng phát triển tốt đã có 6-7 lá thật, đã phát nhánh, tỷ lệ héo xanh giảm thiểu rõ rệt so với cây dưa hấu bón phân thông thường tỷ lệ héo xanh chết rũ cây từ 10-15% số cây.

-                     Bón thúc lần 3 ngày 20/4 lượng bón 100 ml/sào. Thân mập lá dầy không có hiện tượng đốm vàng, cháy bìa lá. Trên ruộng đối chứng cây dưa thân nhỏ lá bị nhiễm sương mai, vàng lá.

-                     Bón thúc lần 4 ngày 29/4 lượng bón 100 ml/sào, cây dưa hấu thân lá phát triển tốt không bị bệnh sương mai, thán thư, tỷ lệ đậu quả cao hơn so với cây dưa chỉ bón bằng phân thông thường có bộ lá bị đốm vàng, tỷ lệ đậu quả thấp và quả lớn chậm.

* Cây dưa dấu được bón phân sinh học Bồ Đề 688 sinh trưởng khoẻ không bị chết héo giai đoạn cây con, thân mập lá cứng kháng được các bệnh sương mai, lở cổ rễ, rụt ngọn, nổ dây… Quả phát triển đều, mã quả đẹp, năng suất cao hơn so với sử dụng phân bón thông thường. Giúp giảm chi phí 7-8%, tăng năng suất từ 20-30%. Đất trồng đã được cải tạo tơi xốp, giàu mùn hơn. Sử dụng phân bón Bồ Đề 688, cán bộ kỹ thuật của công ty Hanh Cát đã đo hàm lượng dinh dưỡng dễ tiêu trong đất ở mức giàu dinh dưỡng, độ pH ổn định ở mức 6,4-6,5.

đvt: đồng/ sào bắc bộ 

 Hạch toán chi phí cho cây dưa hấu 

 

BÓN BÌNH THƯỜNG

BÓN BỒ ĐỀ 688

Đạm urea

7 kg x 10.000= 70.000

4 kg x 10.000 =  40.000

Lân

20 kg x  4.000= 80.000

10 kg x 4.000 =  40.000

Kali

6 kg  x 15.000 = 90.000

3 kg x 15.000 =  45.000

Bồ đề 688

0

1,5 x 135.000 =  202.500

Thuốc BVTV

6 lần x 30.000 = 180.000

2 lần x 30.000 = 60.000

Cộng chi

420.000

387.500

Năng suất:

800 kg x 5.000 đ/kg = 4.000.000 đ

1.100 kg x 5.000 đ/kg = 5.500.000 đ

Cộng thu

4.000.000 đ

5.500.000 đ

Hiệu quả kinh tế: giảm chi 32.500 đ, tổng thu tăng 1.500.000 đ (37,5%)