ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

SỬ DỤNG PHÂN BÓN BỒĐỀ688

BẢNG SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BỒĐỀ688 TRÊN CÂY CÔNG NGHIỆP
(HỒ TIÊU, CHÈ, CÀ PHÊ, CA CAO) 

Loại đất

Công thức

Số lượng/ha

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền

Chênh lệch

Ghi chú

Các loại đất

100% phân hoá học

1990 kg

14,000

27,860,000

 

 

Đất tơi xốp, pH cân bằng (pH 6.5-7.4).

100% BỒĐỀ688

69 lít

135,000

9,315,000

18,545,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ.

30% phân hoá học 
& BỒĐỀ688

597 kg

69 lít

14,000
135,000

17,673,000

10,230,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ, nhiều keo đất.

Hữu cơ ủ mục

69

2000 kg

135,000

3,000

15,315,000

12,545,000

(*)


QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ SẠCH
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO DIỆN TÍCH 1ha/năm

VI/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  BỒĐỀ688 CHO CÂY CÀ PHÊ,

1/ Quy trình trồng:

Trồng theo phương pháp truyền thống

2/ Chăm sóc bón phân

a/ căn cứ váo sức khoẻ của cây thông qua quan sát sự sinh trưởng-phát triển của : bộ rễ - thân cây – lá cây đề tiên lượng sức khoẻ của cây , bệnh tật của cây và năng suất cây trồng. Từ đó bón phân cân đối . và có biện pháp phòng ngừa bệnh đúng cách .

b-  Căn cứ vào các chỉ số đo được trên thiết bị máy đo : BỒĐỀ 688 For in one:

pH

   9    8    7      6    5    4    3     2    1    0

Moisture

   1           2           3          4

Light

   1    2    3      4    5    6    7     8    9    10

Fertility

Too little

I DEAL

Too much

 

 

 

 

-           Đọc chỉ số pH

-           Đọc chỉ số độ ẩm

-           Đọc chỉ số ánh sáng

-           Đọc chỉ số N-P-K

3/ phương pháp bón phân sinh học Bồ Đề 688

Căn cứ vào kết quả đo được từ máy đo Bồ Đề 688 For in one để bón phân :

-           Nếu độ pH đo được trong đất từ : 6.5 - 7.4

-           Hàm lượng NPK ở mức trung bình (I DEAL)

Cây cà phê

Tưới xuống đất/1ha

Phun lên lá/1ha

Số lượng

Tỉ lệ

Thời gian

Số lượng

Tỉ lệ

Thời gian

Lần 1

8lít

1/160

Tưới và dưỡng ẩm đất trước và sau khi phun

5 lít

1/200

Phun trước khi cây trổ bông 10-15 ngày,

Lần 2

8lít

1/160

Trước khi cây trổ bông (ra hoa) 10-15 ngày,

 

5 lít

1/200

sau khi kết thúc trổ bông 10-15 ngày

Lần 3

8lít

1/160

cách lần 2:  50-60 ngày

5 lít

1/200

60 ngày sau khi phun lần 2

Lần 4

8lít

1/160

cách lần 3:  50-60 ngày

5 lít

1/200

60 ngày sau khi phun lần 3

Lần 5

8lít

1/160

cách lần 4:  50-60 ngày

5 lít

1/200

Trước khi thu hoặch 10 ngày

Lần 6

 

 

 

5 lít

1/200

sau khi thu hoặch 10 ngày

Chú ý

-       giữ ẩm đất trước và sau khi phun, 

-       phun (tưới) dung dịch ướt đều mặt đất xung quanh gốc cây theo tán lá chiếu

-       Một năm phun (tưới) tối đa 05 lần căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cây theo từng chu kỳ phù hợp.

-       Phun ướt đều mặt lá

-       Một năm phun 06 lần.

 

PHUN LÊN LÁ

-        Một năm phun 06 lần.

-        Pha theo tỉ lệ 1:200 (1 lít BỒĐỀ688-S/P/T pha với 200 lít nước)

-        Phun dung dịch BỒĐỀ688-S/P/T ướt đều mặt lá,

-        Phun trước khi cây trổ bông 10-15 ngày,

-        Lần tiếp theo sau khi kết thúc trổ bông 10-15 ngày.

-        Phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun lúc trời nắng hoặc trời mưa.

* Đối với cây bị sâu bệnh,già cỗi,đất nghèo dinh dưỡng,ngộ độc hoá học,ngộ độc hữu cơ:

Tưới xuống đất:

  • Bảng quy trình hướng dẫn cách tưới xuống đất

Số lần

Lượng Bồ Đề 688

ĐVT

Tỉ lệ pha

Thời gian

Lần 1

46

lít

1/160

Lần 1

Lần 2

21

lít

1/160

10 ngày sau lần 1

Lần 3

10-15

lít

1/160

10 ngày sau lần 2

Chú ý

Tưới ướt đều mặt đất.

  • Hiệu quả của phân Sinh Học Bồ Đề 688 khi tưới xuống đất

-       Giải phóng kho năng lượng dư có sẵn trong đất nhờ khả năng đặc biệt của công nghệ sinh học và vô cơ Break All Soil

-       Làm thay đổi các liên kết điện tử trong cả hai hợp chất đất và nước,làm tăng oxy trong đất,vì vậy cho phép giảm 50%-70% lượng phân bón truyền thống.

-       Giúp cho rễ cây phát triển tối đa,tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của rễ cây,giúp cho cây trổng phát triển cân đối,khoẻ mạnh.

-       Cải tạo đất đai thoái hoá,bạc màu,đất nhiễm mặn,nhiễm phèn,đất ngộ độc hoá học,ngộ độc hữu cơ thành đất đai phì nhiêu,màu mỡ,tươi xốp,giàu chất dinh dưỡng.

Phun lên lá :

  • Bảng quy trình hướng dẫn phun lên lá

Số lần

Lượng Bồ Đề 688

ĐVT

Tỉ lệ pha

Thời gian

Lần 1

3-4

lít

1/200

Lần 1

Lần 2

3-4

lít

1/200

10 ngày sau lần 1

Lần 3

3-4

lít

1/200

10 ngày sau lần 2

Chú ý

Phun ướt đều mặt lá,không phun khi trời mưa

  • Hiệu quả của phân Sinh Học Bồ Đề 688 khi phun lên lá:

-       Giúp cây kháng được các loại nấm ,côn trùng có hại

-       Bổ sung dinh dưỡng cho cây qua lá,kích thích quá trình quan hợp.

-       căn cứ vào kết quả đo được từ máy đo Bồ Đề 688 For in one để xác định số lượng phân cần dùng

b        Kết thúc 3 lần bón phân ,cây phát triển khoẻ mạnh,hết bệnh thì bón theo quy trình bình thường.

          Chú ý :

-        Khi pha dung dịch BỒĐỀ688 khuấy đều theo chiều ngược kim đồng hồ để phân hòa tan đều được với nước nhanh hơn.

-        Dưỡng ẩm cho đất trước và sau khi tưới(phun) dung dịch BỒĐỀ688.

-        Tốt nhất là tưới(phun) dung dịch BỒĐỀ688 sau khi trời mưa.

-        Phun xen kẽ nhau : sau khi tưới xuống đất 5 ngày,thì phun trên lá,tiếp tục sau khi phun trên lá 5 ngày thì tưới xuống đất.