ĐỀ ÁN CHUYÊN NGHIỆP HOÁ NGƯỜI NÔNG DÂN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
SỬ DỤNG PHÂN BÓN BỒĐỀ688

 BẢNG SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BỒĐỀ688 TRÊN RAU, HOA MÀU

Loại đất

Công thức

Số lượng/ha

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền

Chênh lệch

Ghi chú

Các loại đất

100% phân hoá học

990 kg

14,000

13,860,000

 

 

Đất tơi xốp, pH cân bằng (pH 6.5-7.4).

100% BỒĐỀ688

32 lít

135,000

4,320,000

9,540,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ.

30% phân hoá học 
& BỒĐỀ688

297 kg

32 lít

14,000
135,000

8,478,000

5,382,000

(*)

Đất chai, cứng, bạc màu, ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ, nhiều keo đất.

Hữu cơ ủ mục

32

1,500 kg

135,000

3,000

8,820,000

5,0400,000

(*)

Ghi chú: (*) Các công thức này đã áp dụng trực tiếp tại Bắc Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Hà Nội, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Ninh Thuận, Bình Định. Năng suất tăng trung bình từ 10%-25% .


QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU SẠCH
 QUY TRÌNH MẪU CHO DIỆN TÍCH : 1 ha

II/ Đối với cây rau

1/ Quy trình trồng:

Trồng theo phương pháp truyền thống

2/ Chăm sóc bón phân

a/ căn cứ váo sức khoẻ của cây thông qua quan sát sự sinh trưởng-phát triển của : bộ rễ - thân cây – lá cây đề tiên lượng sức khoẻ của cây , bệnh tật của cây và năng suất cây trồng. Từ đó bón phân cân đối . và có biện pháp phòng ngừa bệnh đúng cách .

b-  Căn cứ vào các chỉ số đo được trên thiết bị máy đo : BỒĐỀ 688 For in one:

pH

   9    8    7      6    5    4    3     2    1    0

Moisture

   1           2           3          4

Light

   1    2    3      4    5    6    7     8    9    10

Fertility

Too little

I DEAL

Too much

 

-           Đọc chỉ số pH

-           Đọc chỉ số độ ẩm

-           Đọc chỉ số ánh sáng

-           Đọc chỉ số N-P-K

 

 

3/ phương pháp bón phân sinh học Bồ Đề 688

Căn cứ vào kết quả đo được từ máy đo Bồ Đề 688 For in one để bón phân :

-           Nếu độ pH đo được trong đất từ : 6.5 - 7.4

-           Hàm lượng NPK ở mức trung bình (I DEAL)

  1. 1.      PHUN XUỐNG ĐẤT : RAU ĂN NGẮN NGÀY (thu hoạch trước 30 ngày)

Cây rau

Tưới xuống đất/1ha

Phun lên lá/1ha

Số lượng

Tỉ lệ

Thời gian

Số lượng

Tỉ lệ

Thời gian

Lần 1

8lít

1/160

Ngay sau khi làm đất

3 lít

1/200

Ngay sau khi trồng cây giống, gieo hạt 5 – 7 ngày

Lần 2

8lít

1/160

Cách lần 1 10 ngày

3 lít

1/200

Cách lần 1 10 ngày

Lần 3

8lít

1/160

Cách lần 2 10 ngày

3 lít

1/200

Cách lần 2 10 ngày

Chú ý

Tưới ướt đều mặt đất

Phun ướt đều mặt lá

               Chú ý khi sử dụng

-          Phun xen kẽ : sau khi tưới xuống đất 5 ngày,thì phun trên lá,tiếp tục sau khi phun trên lá 5 ngày thì tưới xuống đất

-          Phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun khi trời mưa hoặc trời nắng.

-          Trước và sau khi phun phải giữ ẩm liên tục cho đất vì vậy cần chủ động được nguồn nước.

-          Đất được đo thổ nhưỡng bằng máy đo Bồ Đề “4 trong 1”

-          Không sử dụng bình phun thuốc trừ sâu để phun BỒĐỀ688. 

-           Khi phun khuấy đều theo chiều ngược kim đồng hồ để phân hòa tan đều được với nước nhanh hơn. 

  1. 1.      PHUN XUỐNG ĐẤT (rau lâu ngày :đậu cove, đậu đũa, dưa leo, mướp đắng ...) 

Cây rau

Tưới xuống đất/1ha

Phun lên lá/1ha

Số lượng

Tỉ lệ

Thời gian

Số lượng

Tỉ lệ

Thời gian

Lần 1

8lít

1/160

Ngay sau khi làm đất

3 lít

1/200

Ngay sau khi trồng cây giống, gieo hạt 5 – 7 ngày

Lần 2

8lít

1/160

Trước khi gieo trồng 01 ngày

3 lít

1/200

Sau khi phun lần 1 từ 15  ngày

Lần 3

 

 

 

3 lít

1/200

trước khi cây trổ bông 10  ngày

Lần 4

 

 

 

3 lít

1/200

Sau khi cây kết thúc trổ bông 10 ngày

Lần 5

 

 

 

3 lít

1/200

Trước khi thu hoach  10  ngày

Lần 6

 

 

 

3 lít

1/200

Sau khi thu hoach trái đợt 1 từ  7 ngày

Chú ý

-       giữ ẩm đất trước và sau khi phun, thời gian dưỡng ẩm tối thiểu là 20 ngày sau khi phun để phân bón phát huy được tối đa tác dụng.

Phun ướt đều mặt lá

               Chú ý khi sử dụng

-          Phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun khi trời mưa hoặc trời nắng.

-          Trước và sau khi phun phải giữ ẩm liên tục cho đất vì vậy cần chủ động được nguồn nước.

-          Đất được đo thổ nhưỡng bằng máy đo Bồ Đề “4 trong 1”

-          Không sử dụng bình phun thuốc trừ sâu để phun BỒĐỀ688. 

-           Khi pha khuấy đều theo chiều ngược kim đồng hồ để phân hòa tan đều được với nước nhanh hơn.