Liên Danh Công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Cty Bạch Đằng - Bộ Công An xét điều kiện trao học bổng như sau :

Đối tượng áp dụng :

1/ là học sinh con nhà có hoàn cảnh khó khăn,học giỏi :

-       Điểm tổng kết năm học trung bình: 9,0 trở lên.

-       Điểm tổng kết môn Lịch Sử : 9,0 trở lên.

2/ là học sinh con nhà có hoàn cảnh khó khăn đỗ thủ khoa các kỳ Đại Học

-       có điểm thi môn Lịch Sử : 9,0 trở lên.